Отпечатък

Палайус, Великобритания, собственици: Тило Шафрат, Мигел Ксандър

представителни партньори: Тило Шафрат, Мигел Ксандър

Вандсбекер-Път 4
20089 Хамбург
Германия

Телефон: +49 (0) 40 25308996

Поща: service@palaius.com

Идентификационен номер (и) по ДДС: 0314826229

Отговорност в съответствие с 0 18 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
Тило Шафрат
Вандсбекер-Път 4
22089 Хамбург

https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ние не сме длъжни и не желаем да участваме в производството по разрешаване на спорове пред арбитражната комисия на потребителите.